بیر شاعیر صاف- صاف دولانیر تنهالاردا، شعیر سویله یرك
.
بو کوکده یاشاماقدان

                  وارسا اولوم یاخشیدیر....

گؤنده ریلیب تاريخ سه شنبه 21 مرداد 1393یازار احمد محمدپور