بیر شاعیر صاف- صاف دولانیر تنهالاردا، شعیر سویله یرك


گؤزللیك گؤزه سینین 

گؤزوندن یارانمیسان


سن گؤزل یارادانین

اؤزوندن یارانمیسانگؤنده ریلیب تاريخ پنجشنبه 10 مرداد 1392یازار احمد محمدپور