بیر شاعیر صاف- صاف دولانیر تنهالاردا، شعیر سویله یرك

نه قیلیقدا سئوگی وارسا 
هامیسینی سن بیلیر سن....

گؤنده ریلیب تاريخ پنجشنبه 10 مرداد 1392یازار احمد محمدپور