بیر شاعیر صاف- صاف دولانیر تنهالاردا، شعیر سویله یرك

سئوگیدن باشقابیردردینیزیوخسا


سیزده
بو بلاگاخوش گلیبسینیز...

            
گؤنده ریلیب تاريخ شنبه 22 تیر 1392یازار احمد محمدپور